onsdag 4 mars 2009

Hmmm hur börjar man?

Jag måste ha ett av världens bästa jobb.. Den enna dagen är aldrig den andra lik. En stor fundering sista tiden gäller skolor där de upplever att elever skapar problem. Hur arbetar jag då för att mitt arbete ska fungera.

1. Jag måste respektera eleverna innan jag förtjänar deras respekt.
2. Ignorera beteenden som inte är önskvärda så långt det går.
3. Börja enkelt så eleverna får känna att de lyckas.
4. Lägg inte ner energi på skitsaker, t ex mössor på lektion, min erfarenhet är den att mössorna försvinner då de ej får uppmärksamhet, kan ta ett tag men det är det värt för räkna ut hur mycket man tjafsar om skitsaker på ett år.
5. Eleverna är viktigaste på skolan, inga elever så behövs inga lärare. Vi är där för deras skull.
6. Om jag säger något negativt så måste jag väga upp det med 10 positiva saker, Lättare att komma ihåg negativ kritik.
7. Min filosofi med motivation kommer man längre som lärare än med ämneskunskap.
8. Var mot eleverna som jag ska villa att de ska vara mot mig.

P.S Om man inte tycker om sitt arbete så byt. Det finns fler tåg. Känner man som lärare att det är jobbigt att gå till skolan så har man inget där att göra.

Tack o hej från en lärarare som älskar ligisterna på skolan (eleverna)